מגדל מגורים ב"צומת הפיל" בת"א 

 יזם: ג'י גרופ

אדריכל: אלישע רובין

  (112 יח"ד + 3000 מ"ר שטחים מסחריים)