בנין משרדים בנחלת יצחק בתל אביביזם: יורוקום נדל"ן בע"מ

אדריכל:  דוד בכר