שכונת מגורים בקאזא יבנה - חב' "אלמוג"יזם: "וקנין + אלמוג"

תאור: 92 יח"ד, חניות ופיתוח.