מתחם מגורים במצליח קאזא וילג' - ''וקנין אלמוג''

 

 

;