רמת בית שמש - חברת "וקניןיזם: "וקנין + אלמוג"

תאור: 112 יח"ד, חניות ופיתוח.