בנין מגורים ברח' מונטיפיורי 13 בתל אביביזם: נציגות רוכשי מונטיפיורי

 אדריכל יוסי פרידמן

 

 

 

;