בנין לשימור ברח' בלפור 6 אדריכל בר אוריין
 יזם  "דרגא 11 בע"מ"