בנין לשימור ברח' בלפור 6 אדריכל בר אוריין
 יזם  "דרגא 11 בע"מ"

 
 

 

;