6 בניני מגורים - צומת בייט בירושלים חב' ''מ.אביב''