מתחם מגורים במצליח - חב' "אלמוג"יזם: "אלמוג"

תאור: 20 בנייני מגורים הכוללים 158 יח"ד, חניות ופיתוח.