חולון בשדרה - יזם ''בוני התיכון''


יזם: בוני התיכון

אדריכל: כנען שנהב

(24 קומות 88 יח"ד)